Projektbeskrivelse

SmartLog er en bronzecertificeret klynge inden for smarte og intelligente logistiske løsninger, - et kompetencecenter for logistikudvikling, teknologi og forretningsmodeller, hvor virksomhederne kan hente værdifuld viden, inspiration og sparring.

Den tværgående værdikæde inden for intern og ekstern logistik er karakteriseret af traditionelle løsninger, metoder og processer. I takt med den stigende globalisering, bliver strømlinede, smarte og intelligente logistik- og transportprocesser en afgørende konkurrenceparameter for de nordjyske virksomheder.

SmartLogs vision er at bringe nordjyske logistikkompetencer i topklasse og at synliggøre logistik i Nordjylland som en national styrkeposition

Projektets Formål

Formålet er at give virksomhederne i hele værdikæden inden for transport og logistik et kompetenceløft til at komme i logistisk topform, med henblik på at kunne forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og udvikle deres forretning samt at gøre Nordjylland til et kraftcenter med logistikkompetencer i verdensklasse.

Information

Tidshorisont

1. januar 2019 – 31. december 2021

Økonomi

BRN medfinansierer 670.254 kr. ud af et samlet budget på 10.435.920 kr. (6,4%)

Nøglepersoner

Henrik Lykke Straarup
Projektleder, SmartLog
hest@aalborg.dk