Projektbeskrivelse

SmartLog er et netværk inden for smarte og intelligente logistiske løsninger – et forum for kompetenceløft og vidensdeling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner.

Baggrunden for etableringen af netværket er, at optimering af logistik og transportprocesser i højere grad bliver vigtige konkurrenceparametre for nordjyske virksomheder, som afsætter deres produkter og løsninger på både nærmarkederne og/eller til eksport.

Projektets Formål

Formålet er at give de nordjyske virksomheder i hele værdikæden inden for logistikbranchen et kompetenceløft, således deres konkurrenceevne forbedres markant - de nordjyske virksomheder og offentlige organisationer skal være i logistisk topform.

Information

Tidshorisont

01. januar 2016 – 31. december 2018

Økonomi

750.000 kr. ud af et samlet budget på 6.180.000 kr. (12,1%)

Nøglepersoner

Henrik Lykke Straarup
Projektleder, SmartLog
hest@aalborg.dk