Projektbeskrivelse

​Med udgangspunkt i fremtidens energisystem er der behov for samarbejde om konkrete initiativer til at fremme nye teknologier og energieffektive bygninger, forsyninger, erhverv og transport. 

Initaitivet understøtter igennem en fælles, strategisk energiplan, som fremmer teknologiske løsninger og systemer inden for vedvarende energi, at give mulighed for at planlægge og etablere energianlæg mest optimalt på tværs af regionen. 

Hvert Byråd beslutter selv, hvor og hvordan de vil arbejde med energi, men uanset hvad de sætter i gang skal det være overensstemmelse med de indsatser, som de øvrige nordjyske kommuner arbejder med med udgangspunkt i den fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland. 

 

 

 

Projektets Formål

Gennem udarbejdelse og implementering af en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD), vil de nordjyske kommuner og Region Nordjylland sikre fælles retning mod et Nordjylland forsynet med 100 % vedvarende energi (VE) inden 2050 samtidig med at der skabes nordjyske job og tiltrækkes investeringer.

Information

Tidshorisont

2019-2021

Mål

Nordjylland er 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2050.

Økonomi

De 11 kommuner bidrager tilsammen med i alt 4.950 timer og 660.000 kr. i kontant medfinansiering. Region Nordjylland stiller 1.100 timer til rådighed til sekretariatsbetjening foruden 400.000 kr. fra deres klimapulje i 2019.

Nøglepersoner

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk