Projektbeskrivelse

Turismen i Brønderslev Kommune rummer et vækstpotentiale, som kan være med til at skabe væsentlig øget omsætning og øget beskæftigelse i kommunen. En sådan udvikling vil ligeledes komme den nordjyske turisme som helhed til gode.

Der hersker bred enighed mellem Brønderslev Kommunes turismeaktører om, at en vigtig forudsætning for at kunne indfri potentialerne for øget omsætning og beskæftigelse inden for turismen er, at der skabes gode rammevilkår for turismefremme og for udvikling og vækst hos turismeerhvervet, samt at den turismemæssige sammenhængskraft i Brønderslev Kommune styrkes.

Initiativet vil bidrage til at indfri dette vækstpotentiale, ved:

  • At danne rammevilkår for etablering af flere samarbejder på tværs af aktører i kommunen og ud af kommunen
  • En styrket digital indsats og markedsføringsindsats af Brønderslev Kommune som turistdestination
  • Kompetenceudvikling af turismeerhvervet
  • At støtte og vejlede turismeerhvervet i sin produktudvikling, for at sikre tidssvarende oplevelsesprodukter, der tilgodeser turisternes behov

Projektets Formål

Initiativets formål er således at indfri vækstpotentialerne ved at styrke den turismemæssige sammenhængskraft gennem hhv. styrket digital indsats og markedsføringsindsats af Brønderslev Kommune som turistdestination samt iværksætning af kompetenceudvikling, rådgivning og vidensdeling med turisterhvervet.

Information

Tidshorisont

1. august 2018 til 31. juli 2021

Økonomi

BRN medfinansierer 300.000 kr. ud af et samlet budget på 2.100.000 (14%)

Nøglepersoner

Marianne Gade
Erhvervschef
Brønderslev Erhverv og Turisme
marianne.gade@99454545.dk