Projektbeskrivelse

Flere nordjyske SMV’er samarbejder succesfuldt med store multinationale virksomheder. Disse samarbejder er vigtige for erhvervsudviklingen og jobskabelsen i Nordjylland, da de er med til at hæve kompetenceniveauet i de pågældende virksomheder, og da de skaber indtjening og nye job.

Dette projekt er en forundersøgelse, som kan afdække potentialet for, at flere nordjyske virksomheder i fremtiden kan indgå samarbejde med de multinationale virksomheder gennem opkvalificering og øget fokus. Udgangspunktet for denne forundersøgelse er derfor, at der ligger et stort potentiale i at kvalificere flere SMV’er til at være attraktive samarbejdspartnere for multinationale virksomheder. Forundersøgelsen har på den baggrund to overordnede formål:

  1. At udvikle en analysemodel, der kan indsamle data om, hvor stor en gruppe af nordjyske SMV’er, der har potentiale til og er motiveret for at indgå i udviklingsforløb, der kvalificerer dem at indgå i samarbejde med multinationale virksomheder.  
  2. At designe erhvervsfremmeforløbet ”QUALIFY”, der kan kvalificere nordjyske SMV’er som samarbejdspartnere og underleverandører til multinationale virksomheder

Læs mere om de konkrete aktiviteter i projektet her

Projektets Formål

Følgende formål er formuleret for projektet:

  1. Styrke vidensgrundlag for det videre udviklingsarbejde. 
  2. Afdække muligheden for at gå i direkte dialog med de relevante virksomheder omkring "Qualify"
  3. Gøre flere nordjyske SMV'er i stand til at hente internationale ordrer.

Samtidig vil SMV'erne gennem forløbet blive blåstemplet som potentielle samarbejdspartnere.

 

 

Information

Tidshorisont

1. marts 2016 - 30. september 2016

Økonomi

BRN medfinansierer 150.000 kr. ud af et samlet budget på 400.000 kr. (37,5%)

Nøglepersoner

Anders Stryhn
Chef for Erhverv, Turisme & Landdistrikter, VækstJammerbugt, Jammerbugt Kommune
adt@jammerbugt.dk