Projektbeskrivelse

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland er gennem BRN gået sammen om et fælles nordjysk medlemskab til den landsdækkende platform Open Data DK, hvor data fra offentlige virksomheder nemt og gratis kan tilgås.

Turisme vil indledningsvist fungere som det overordnede tema for frigivelse af offentlig data, men ambitionen er, at der også på længere sigt frigives data på andre områder, herunder mobilitet.

Projektets Formål

Formålet er at stille offentlige data til rådighed for udviklere, iværksættere, virksomheder, forskere og borgere for at skabe grundlag for udvikling af nye applikationer, tjenester og services samt for analyser, tendensvurderinger og forskning.

Information

Tidshorisont

2017 - 2018

Økonomi

BRN medfinansierer 600.000 kr. ud af et samlet budget på 600.000 (100%)

Nøglepersoner

Rasmus Engsig
Konsulent
+45 25201556
ren@aalborg.dk