Projektbeskrivelse

Inden for energisektoren i Nordjylland findes et stort potentiale for at skabe innovationssamarbejde, fordi virksomhederne inden for denne sektor oplever stor efterspørgsel på udvikling og større netværksflader - både fra deres medlemsvirksomheder og fra politikere.

Derfor skal dette initiativ bidrage til at skabe nye vækstmuligheder for den nordjyske energisektor, ved at give klyngernes medlemsvirksomheder en langt større berøringsflade med lignende arbejde i andre lande.

Projektets Formål

Initiativet bidrager til at skabe nye vækstmuligheder for den nordjyske energisektor. Desuden kan initiativet medføre øget indsigt i fremtidige udviklingsmuligheder og derved kunne bidrage til øget konkurrencekraft for de nordjyske energiklynger.

Information

Tidshorisont

2016 - 2020

Økonomi

BRN medfinansierer 650.000 kr. ud af et samlet budget på ca. 40.000.000 kr. (1,6%)

Nøglepersoner

Alex Søgaard Moreno
Projektleder, Aalborg Kommune
asm@aalborg.dk