Projektbeskrivelse

Initiativet dækker Aalborg-, Jammerbugt-, Vesthimmerlands- og Frederikshavn Kommunes deltagelse i samarbejdet Nordjyske Møder.

Nordjyske Møder er et udviklings-, salgs- og markedsføringssamarbejde på tværs af regionen mellem en række turistorganisationer og 20-25 mødevirksomheder i perioden 2017 – 2020. 

Der er bl.a. taget initiativ til at etablere en fælles udviklings- og markedsføringsplatform for at udvikle og synligøre Nordjyllands mange unikke mødeprodukter og mødesteder over for mødekøbere og målgrupper i Danmark.

Medfinansieringen fra BRN i 2017 bruges til at kickstarte initiativet. 

Projektets Formål

Initiativet vil udvikle, markedsføre og sælge Nordjylland (og møder i Nordjylland), på primært det danske konference- og mødemarked, med henblik på at øge antallet af danske møder, konferencer og events i Nordjylland markant.

Information

Tidshorisont

2017 - 2020

Økonomi

BRN medfinansierer 300.000 kr. ud af et samlet budget på 4.300.000 (6,9%)

Nøglepersoner

Rasmus Jerver
VisitAalborg
rasmusjerver@aalborg.dk