Projektbeskrivelse

Det årlige folkemøde på Bornholm er en mulighed for at præge debatten om eksisterende dagsordener og lancere nye dialoger med både politiske beslutningstagere på alle niveauer, meningsdannere, medier, interesseorganisationer samt Hr. og Fru Danmark. Efter gode erfaringer fra en fælles Nordjysk stand på folkemødet 2014 blev det besluttet, at en tilsvarende stand på folkemødet 2015 og 2016, med BRN som afsender, vil være en hensigtsmæssig måde at brande Nordjylland.

Projektets Formål

Formålet med en nordjysk stand er at vise, hvor vigtigt det er at tænke udvikling, vækst og erhverv over hele landet, samt hvordan ”provinsen” selv kan understøtte denne dagsorden og er en vigtig medspiller i at realisere dette.

Budskabet skal slå fast, at vi gør en aktiv indsats i Nordjylland – og at vi gør det rigtigt godt.

Information

Tidshorisont

Januar 2015 – juni 2015 samt juni 2016

Økonomi

2015: BRN medfinansierer 79.000 kr. af et samlet budget på 429.000kr. (18,4%)

2016: BRN medfinansierer 90.000 kr. ud af et samlet budget på 500.000 kr. (18%)

Nøglepersoner

Mette Arleth
Udviklingskonsulent, Region Nordjylland
mea@rn.dk