Projektbeskrivelse

Nordjysk FødevareErhverv er et klyngeinitiativ inden for fødevareområdet, som er et traditionelt og stærkt erhverv i Nordjylland. 

Nordjysk FødevareErhverv skal skabe grundlag for større sammenhængskraft og struktur i den nordjyske fødevareindsats, således at den organiseres og koordineres med udgangspunkt i virksomhedernes behov og styrkeområder.

Virksomheder og videninstitutioner sættes i centrum for udviklingsaktiviteterne, og virksomhedernes tværgående samarbejde og netværksdannelse styrkes til gavn for erhvervets samlede udvikling. Der arbejdes mod at identificere udviklingsbehov og perspektiver for forretningsudvikling, understøtte virksomhedernes innovationsevne, styrke internationalisering og det interregionale samarbejde.

Projektets Formål

Initiativet skal bidrage til at sikre vækst og forretningsudvikling med fortsat styrkelse af arbejdskraft og de nødvendige kompetencer i fødevareerhvervet, som kan fremme virksomhedernes og erhvervets videre udvikling.

Visionen er, at Nordjylland skal være Danmarks førende fødevareregion med vækst gennem høj specialiseringsgrad, indsigt og globalt udsyn.

Information

Tidshorisont

1. januar 2019 – 31. december 2021

Økonomi

BRN medfinansierer 446.835 kr. ud af et samlet budget på 9.000.000 kr. (5%)

Nøglepersoner

Eva Nautrup
Direktør, Nordjysk FødevareErhverv
Eva.Nautrup@njfe.dk