Projektbeskrivelse

BRN og NordDanmarks EU-kontoret startede i 2017 et nyt Nordjysk Fundraisernetværk (NoFun).

Netværket er - som det eneste i Danmark - bygget op i faglige forgreninger. På den måde får deltagere kun information om de områder, de interesserer sig for. Det kan være sundhed, kvalificeret arbejdskraft, klimatilpasning osv..

I løbet af 2017 blev der afholdt tre tværgående uddannelsesdage for medlemmer af netværket. Her blev medarbejdere fra de nordjyske kommuner, Regionen, UCN og Aalborg universitet undervist af EU-kontorets Bruxelles konsulenter i fundraising.

Projektets Formål

Initiativet søger at styrke offentlig fundraising. Fundraisernetværket gør mulighederne for hjemtag af EU-midler meget mere synlige ved at øge samspillet mellem EU-kontorets fundraisere i Bruxelles og fagpersoner på uddannelsesinstitutioner, i kommuner og i regionen.

Information

Tidshorisont

2017 og frem

Nøglepersoner

Benjamin Holst
Direktør, NordDanmarks EU-kontor
bho@ndeu.dk