Projektbeskrivelse

MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klynge, som støtter og skaber udvikling via netværk, innovation og viden hos små og mellemstore maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge.  Hovedfokus er grøn miljøteknologi til skibsfart samt service og reparation, men er ikke begrænset hertil. Initiativet tager afsæt i den stærke maritime underleverandørs-industri i Nordjylland og de ca. 400+ maritime virksomheder i regionen.

MARCOD skaber lokal vækst i regional synergi, søger national indflydelse via samarbejde og arbejder med et internationalt perspektiv.

MARCODs aktiviteter indbefatter:

  • Maritime netværk
  • Maritim sparring og forretningsudvikling
  • Vidensdeling og forskning
  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Branding af Det Blå Nordjylland
  • Internationalisering via øvrige aktiviteter

Projektets Formål

Formålet med klyngeinitiativet MARCOD er at medvirke til – såvel lokalt, regionalt og nationalt – at fremme den maritime innovation i Danmark, skabe spændende og fællesskabsfremmende rammer for det maritime miljø i Danmark og virke som en aktiv medspiller i forhold til de øvrige aktører i det maritime innovationssystem. Målet er at skabe økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet.

Information

Tidshorisont

1. januar 2019 – 31. december 2021

Økonomi

BRN medfinansierer 1.341.246 kr. ud af et samlet budget på 15.008.305kr. (8,9%)

Nøglepersoner

Christine Lunde
Direktør, MARCOD
clc@marcod.dk