Projektbeskrivelse

MARCOD er et maritimt center og en klynge, der styrker og faciliterer de maritime virksomheder samt netværk og kompetencer i et internationalt anerkendt maritimt miljø.

Etableringen af centret tager afsæt i den stærke maritime underleverandørs-industri i Nordjylland og de ca. 400 maritime virksomheder i regionen.

MARCOD skal styrke det maritime samarbejde på tværs af regionen ved at binde initiativer og aktører sammen i en større helhed, så det maritime Nordjylland står stærkt samlet.

I januar 2017 blev MARCOD certificeret som sølvklynge hos EU’s fælles klyngeinitiativ ECEI.

Projektets Formål

Målet er at skabe vækst i de maritime miljøer og virksomheder, herunder økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen samt vækst i kompetenceniveauet.

Initiativet medvirker endvidere til at styrke og synliggøre Det Blå Nordjylland både nationalt og internationalt. 

Information

Tidshorisont

01. januar 2016 – 31. december 2018

Økonomi

BRN medfinansierer 1.500.000 kr. ud af et samlet budget på 12.000.000 kr. (12,5 %)

Nøglepersoner

Christine Lunde
Direktør, MARCOD
clc@marcod.dk