Projektbeskrivelse

Made in Himmerland er et brand og et netværk, som er skabt af 75 af Himmerlands turismeaktører indenfor fødevare- og outdoorvirksomheder i samarbejde med de tre turistorganisationer RebildPorten, VisitMariagerfjord og VisitVesthimmerland.

Initiativet ”Made in Himmerland” er en videreudvikling af ”Udviklingsprojekt Himmerland” hvorigennem der blandt aktørerne er opnået et fælles mindset og en fælles forståelse omkring de himmerlandske kvaliteter og DNA, altså hvad ”Made in Himmerland” rummer.

Næste skridt er nu, gennem dette initiativ, at udvikle konkrete samarbejder, oplevelser og produkter for at skabe en fælles vækstdagsorden i regi af nordjysk turisme. Samtidig er der fokus på at højne niveauet, oplevelsen og kvaliteten for turismen, idet værdikæden vil favne en større ramme, hvori turistens oplevelse bliver mere fyldestgørende.

Projektets Formål

Formålet med dette initiativ er at styrke det oprettede netværk og samarbejde mellem erhvervet på tværs af de tre kommuner, idet der stadig er et uudnyttet potentiale ift. produktudvikling og vækst.

Information

Tidshorisont

01. september 2018 til 31. juli 2019

Økonomi

BRN medfinansierer 75.000 kr. ud af et samlet budget på 450.000 kr. (17%)

Nøglepersoner

Jimmi Petersen
Turistdirektør, VisitVesthimmerland
jimmi@visitvesthimmerland.dk