Projektbeskrivelse

Life Science Innovation North Denmark (LSI) er en forening, der samler alle nordjyske aktører inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Foreningen skal arbejde på tværs af virksomheder, uddannelse og forskning, kommuner og hospitaler. Foreningen skal understøtte udvikling og implementering af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i Nordjylland med henblik på at bidrage til udvikling og effektivisering i såvel offentlige som private organisationer.

Projektets Formål

Målet er den erhvervsmæssige udvikling, hvor ambitionen er at skabe et produktivt og innovativt udviklingsmiljø, der sikrer optimale betingelser for, at især de mange mindre virksomheder på området kan accelerere deres udvikling.

LSI vil således styrke sundheds- og velfærdsinnovation i Nordjylland og skabe værdi via erhvervsvækst, videnudvikling og bedre sundheds- og velfærdsløsninger - til gavn for både virksomheder, borgere og sundhedsvæsenet.

Information

Tidshorisont

01. januar 2017 - 31. december 2018

Økonomi

BRN medfinansierer 2.800.000 kr. ud af et samlet budget på 15.600.000 (18%)

Nøglepersoner

Finn Allan Larsen
Direktør, Life Science Innovation North Denmark
fal@lsi-nd.dk