Projektbeskrivelse

Life Science Innovation North Denmark (LSI) er den nordjyske klynge for sundhed- og velfærdsteknologi. Visionen for LSI er at styrke sundheds- og velfærdsinnovation i Nordjylland og skabe værdi via erhvervsvækst, vidensudvikling og bedre sundheds- og velfærdsløsninger - til gavn for både virksomheder, borgere og sundhedsvæsenet.

LSI's aktiviteter omfatter blandt andet:

  • Virksomhedsudvikling, ved at tilføre forretningskompetencer, kapital og adgang til sundhedsvæsenet for virksomheder, iværksættere og innovatører.
  • Markedsudvikling samt etablering af innovationsprojekter og OPI samarbejder.
  • Samarbejde og synergi, herunder at sikre udveksling af ressourcer, viden og kompetencer samt at koble til relevante forsknings- og videnmiljøer og markedsmæssige muligheder.
  • Klyngeaktiviteter, herunder styrkelse af relationer gennem netværks- og community aktiviteter.

Projektets Formål

De aktuelle udfordringer inden for sundheds- og velfærdsområdet kan blive en vækstmotor for sundhedsteknologiske virksomheder, da behovet for og efterspørgslen på nye løsninger støtter virksomhedernes udviklings- og afsætningsmuligheder.

På den måde vil LSI bidrage til, at nye og bedre løsninger går hånd i hånd med erhvervsudvikling i Nordjylland, hvor virksomhedernes øgede kendskab til og samarbejde med sundhedsområdet vil styrke deres konkurrenceposition både nationalt og internationalt.

Information

Tidshorisont

01. januar 2019 – 31. december 2019

Økonomi

BRN medfinansierer 893.670 kr. ud af et samlet budget for 2019-21 på 20.000.000 kr. (4,4%)

Nøglepersoner

Bo Christensen
Projektleder for forretningsudvikling, LSI
boc@lsi-nd.dk