Projektbeskrivelse

”Internationale erfaringer med virksomhedsudvikling i landdistrikterne” er en foranalyse, der skal høste erfaringer på tværs af kulturer og landegrænser i forhold til erhvervsservice målrettet landdistrikter - og derved opnå en vidensdeling på tværs af Europa.

Som en del af initativet afholdes bl.a. dialogmøder med både BRN-partnere og EU-samarbejdspartnere, ligesom også nye, relevante europæiske samarbejdspartnere identificeres. Endvidere er en gennemgående aktivitet i initiativet den skriftlig proces ifm. udarbejdelse af et fælles nordjysk grundlag for en EU-ansøgning.

Forundersøgelsen er forankret hos Business Rebild, Rebild Kommune, der gennemfører projektet i tæt samspil med de involverede kommuner i BRN samt Norddanmarks EU- kontor.

Projektets Formål

Imens målsætningen for foranalysen er at skabe et vidensgrundlag, herunder at afklare fælles erhvervsmæssige udfordringer, kendetegn og muligheder, så er formålet imidlertid at benytte denne viden til at udarbejde et kvalificeret, grundlag, som skal danne rammerne for en større, fælles EU-ansøgning mellem kommunerne i Business Region North Denmark og relevante samarbejdspartnere i EU.

Information

Tidshorisont

1. november 2016 - 1. november 2017

Økonomi

BRN finansierer 150.000 kr. ud af et samlet budget på 500.000 kr. (30%)

Nøglepersoner

Jane Lindberg
Erhvervs– og turistchef, Business Rebild
jbli@rebild.dk