Projektbeskrivelse

Mange nordjyske virksomheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft, mens der på den anden side er mange internationale borgere, dimittender og medfølgende ægtefæller, som står uden arbejde.

International House North Denmark (IHND) er et ”one-stop-shop” koncept som understøtter, matcher og bygger bro mellem disse to målgrupper. Dels de internationale borgere, som får nemmere adgang til myndigheds Danmark samt de tre kerneservices – jobsøgning, iværksætterstøtte og viden om kultur og fritidslivet i Nordjylland. Dels de nordjyske virksomheder, som sikres én adgang til virksomhedsservice ift. internationalt kvalificeret arbejdskraft.

Projektets Formål

Initiativets mål er at hjælpe de nordjyske virksomheder med at tiltrække, modtage og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft og på den måde bidrage til, at manglen på kvalificeret arbejdskraft bliver mindre i hele Nordjylland. IHND søger at være den regionale aktør, der binder offentlige og private virksomheder samt uddannelsesinstitutioner i Nordjylland sammen om en fælles indsats i forhold at indfri dette mål.

Information

Tidshorisont

1. januar 2019 – 31. december 2019

Økonomi

BRN medfinansierer 200.000 kr. ud af et samlet budget for 2019-21 på 8.210.230 kr. (2,4%)

Nøglepersoner

Lasse Frimand Jensen
Projektleder, International House North Denmark
lfj@aalborg.dk