Projektbeskrivelse

International House North Denmark er et ”one-stop-shop” koncept, hvor internationale borgere kan få hjælp inden for de fire kerneområder: Job og erhverv, iværksætterhjælp, borgerservice samt fritids- og kulturtilbud.

Konceptet indeholder rådgivning, assistance og en lang række aktiviteter for både virksomheder, som efterspørger international kvalificeret arbejdskraft, og internationale borgere, som søger beskæftigelse og netværk, når de bosætter sig i Nordjylland.

Projektets Formål

Formålet er at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland.

Information

Tidshorisont

2016 - 2018

Mål

Bedre betingelser for internationale borgere i Nordjylland.

Økonomi

BRN medfinansierer 600.000 kr. ud af et samlet budget på 5.312.236 kr. (11,2%)

Nøglepersoner

Lasse Frimand Jensen
Projektleder, International House North Denmark
lfj@aalborg.dk