Projektbeskrivelse

House of Energy er et klyngeinitiativ og en energiplatform for bæredygtige energi-teknologier og -produktion placeret i Nordjylland. Initiativet forbinder det nordjyske erhvervsliv med forskningskompetencer, offentlige forsyningsvirksomheder, kommuner, investorer og øvrige aktører med interesse i energi. House of Energy arbejder med at styrke væksten i nordjyske energivirksomheder med udgangspunkt i fem fokusområder fjernvarme, grønne gasser, vindenergi, energieffektive løsninger og integrerede og digitale energisystemer.

House of Energy vil være blandt de vigtigste medspillere for erhvervslivet i forbindelse med den grønne omstilling af energisektoren. Deres aktiviteter indbefatter:

  • Network og matchmaking bl.a. virksomhedsbesøg, netværksmøder, ERFA grupper og international matchmaking
  • Kompetenceudvikling bl.a. videnssamarbejde, masterclasses og bidrage til fremtidig kvalificeret arbejdskraft
  • Udvikling af projekter
  • Entreprenørskab

Projektets Formål

Formålet er blandt andet at styrke energivirksomheder og -aktører gennem målrettet understøttelse på innovations- og erhvervsfremmeområdet, for derved at skabe bedre grundlag for udvikling og vækst. Derudover skal Nordjylland placeres og anerkendes på Danmarks- og verdenskortet som en effektivt fungerende ”Energy Hub”, hvilket vil kunne tiltrække nye virksomheder og arbejdskraft til regionen.

Information

Tidshorisont

1. januar 2019 – 31. december 2021

Økonomi

BRN medfinansierer 2.681.010 kr. ud af et samlet budget på 38.370.828 kr. (7%)

Nøglepersoner

Preben Birr-Pedersen
Cluster Manager, House of Energy
pb@aalborg.dk