Projektbeskrivelse

House of Energy er en sammenlægning af de fire nordjyske energinetværk og -klynger: EnergyVision (AAU), Hub North, FleksEnergi og CEMTEC. Tilsammen udgør de en energiplatform for bæredygtige energi-teknologier og -produktion placeret i Nordjylland.

Klyngeinitiativet forbinder det nordjyske erhvervsliv med universiteter og offentlige forsyningsvirksomheder, kommuner og øvrige aktører med interesse i energi. House of Energy arbejder således med at styrke væksten i nordjyske energivirksomheder med udgangspunkt i fem fokusområder: Fjernvarme, grønne gasser, vindenergi, energieffektive løsninger og integrerede energisystemer.

Projektets Formål

Formålet med klyngeinitiativet er, at gå sammen for at bidrage til at sætte Nordjylland på landkortet, nationalt og internationalt, som en ”Energy Hub” - så de stærke nordjyske kompetencer inden for energi bliver kendt og anerkendt.

Information

Tidshorisont

1. januar 2016 – 31. december 2018

Økonomi

BRN medfinansierer 3.000.000 kr. ud af et samlet budget på 51.912.042 kr. (5,8 %)

Nøglepersoner

Preben Birr-Pedersen
Cluster Manager, House of Energy
pb@aalborg.dk