Projektbeskrivelse

På opfordring fra Erhvervsforum har BRN besluttet at afholde et fælles regionalt åbent hus-arrangement i virksomheder i hele Nordjylland den 4. november 2017. Unge, deres forældre og øvrige jobsøgende kan her blive klogere på de job- og karrieremuligheder, der er i Nordjylland.

Arrangementet fik navnet ”Hænderne op for Nordjylland”.

Læs mere

Projektets Formål

Danmark kommer fremadrettet til at mangle kvalificeret faglært arbejdskraft. Det er en problematik, der i høj grad kan få indflydelse på de nordjyske virksomhedernes vækst, da erhvervsstrukturen i Nordjylland primært består af små og mellemstore virksomheder. Allerede nu oplever virksomheder i regionen, at det er svært at rekruttere erhvervsfaglig arbejdskraft.

Formålet med initiativet og dagen er at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft ved at give mulighed for, at flere unge, deres forældre og øvrige jobsøgende kan opleve de job- og karrieremuligheder, der er i Nordjylland. 

Information

Tidshorisont

2017

Økonomi

BRN finansierer 225.000 kr. ud af et samlet budget på 225.000 kr. (100%)

Nøglepersoner

Pia Rosenquist Kruse
Projektleder, Region Nordjylland
pia.kruse@rn.dk