Projektbeskrivelse

Aalborgs havnefront er byens symbol på udviklingen fra industri- til vidensby, og derfor skal den under festivalen omdannes til en grøn oplevelse, hvor viden om bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s Verdensmål skal være centrum for en uges oplevelser for borgere og erhvervsliv.

Et stort telt på Grøn Havnefront bliver ”videns- og inspirationsrum” for både borgere og erhvervsliv, hvor debatter og oplæg om cirkulær økonomi i regional kontekst finder sted. Borgere, politikere og industrien vil være repræsenteret som en del af initiativet, der skal sætte yderligere skub på cirkulær økonomi tankegangen på regionalt niveau og bidrage til at fremme grøn vækst i Nordjylland.

Grøn Havnefront skal være for hele regionens udvikling med budskabet: ”Vi gør os alle grønnere”.

Projektets Formål

Initiativet har til formål at fremme visionen om et cirkulært Nordjylland under Aalborg Bæredygtighedsfestival 2018, hvor temaet er cirkulær økonomi.

Information

Tidshorisont

2018

Økonomi

BRN finansierer 300.000 kr. ud af et samlet budget på 647.700 kr. (46%)

Nøglepersoner

Steffen Lervad Thomsen
Teamkoordinator, Aalborg Kommune
SLT-sbu@aalborg.dk