Projektbeskrivelse

Der er behov for at nedbryde siloer mellem offentlige, virksomheder og vidensinstitutioner og for at skabe grobund for, at effekter tænkes på tværs. Dette gøres bedst ved, at aktører inviteres til en fælles dialog om, hvilke udfordringer de står overfor, og hvorledes EU-projekter kan være med til at løse disse. 

Programmet er sat op for at tilgodese flest mulige projektideer og samtidig give mulighed for, at de erfarne projektskrivere fra bl.a. Aalborg Universitet og Norddanmarks EU-kontor (NDEU) kan komme med gode råd og input.

Programmet opdeles i tre elementer: 

  1. Præsentationer, som sætter rammen for dagen og bidrager med inspiration til det videre arbejde.
  2. Workshops, som temainddeles og derved skaber grobund for, at aktørerne kan afsøge fælles udfordringer og interesser.
  3. Sparring og netværksdannelse.

Herudover er der en opfølgningsproces efter konferencen, som skal være med til at fastholde og udvikle de relationer, som er etableret på konferencen.

Projektets Formål

Formålet med konferencen er at skabe mere grobund for samarbejde mellem det offentlige, virksomheder og vidensinstitutioner, da det er på denne måde, at EU-projekter søges i dag. 

Information

Tidshorisont

November 2016

Økonomi

BRN finansierer 110.000 kr. ud af et samlet budget på 110.000 kr. (100%)

Nøglepersoner

Benjamin Holst
Direktør, NordDanmarks EU-kontor
bho@ndeu.dk