Projektbeskrivelse

Initiativet skal gennem analyser og politisk dialog resultere i et forslag til handlingsplan for initiativer på to niveauer:

  • Anbefalinger af indsatser til forbedring af fremkommeligheden i regionen som helhed og særligt på de overordnede vejakser og Limfjordstunnellen.
  • Prioriteret indsats af udfordrede lokaliteter i Aalborg by, som underlægges yderligere undersøgelser og som munder ud i et projektkatalog for Aalborg med en række forslag til indsatser på lokaliteter med særlige udfordringer. Selve undersøgelsen består af to hoveddele:
  1. En fremkommelighedsanalyse med fokus på hele regionen med de tre overordnede vejakser Hanstholm-Skive-Herning, Thisted-Aalborg og Fjerritslev-E45 (Hobro/Haverslev), Limfjordstunnellen samt Aalborg by som hovedfokus.
  2. En interessentinddragelse hvor regionens borgere, virksomheder og andre inviteres til at komme med deres fremkommelighedsudfordringer samt eventuelle løsningsforslag. 

Læs mere om de konkrete aktiviteter i projektet her

Projektets Formål

Formålet med projektet er at skabe et beslutningsgrundlag med konkrete anbefalinger til politiske beslutninger om indsatser for forbedring af fremkommeligheden i regionen som helhed og særligt på de overordnede vejakser i Nordjylland. Grundlaget etableres ved at samle eksisterende viden om trængselsforholdene på det nordjyske vejnet og på dette grundlag undersøge og opstille forslag til forbedring af fremkommeligheden for at sikre mere flydende trafik, mindre trængsel og deraf mindre CO2-udledning og tidsspilde.

Information

Tidshorisont

1. februar 2016 - 1. juli 2016

Økonomi

BRN medfinansierer 360.000 kr. ud af et samlet budget på 588.650 kr. (61,2%)

Nøglepersoner

Svend Tøfting
Projektleder, Region Nordjylland
svto@rn.dk