Projektbeskrivelse

I Nordjylland er søgningen til erhvervsuddannelserne direkte efter 9. eller 10. klasse på kun 22,2 % i 2017. Det nationale mål er 30 % i 2025. Det går ud over væksten, når mange virksomheder mangler faglært arbejdskraft.Samtidig viser analyser at grundskoleelevernes valg af ungdomsuddannelse er præget af tilfældigheder.

På den baggrund har erhvervsplaymakerne fra Aalborg, Hjørring og Frederikshavn Kommune sammen udviklet dette initiativ, som udføres i samarbejde med Tech college og EUC Nord.

Projektets Formål

Formålet er, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen - og helst en af de 36 ”fordelsuddannelser”, hvor der er praktikpladser og jobs til alle dem, der kan og vil.

Initiativet vil forbedre erhvervsskolernes omdømme og give eleverne mulighed for at træffe et mere oplyst, og måske mere fagligt realistisk, valg af ungdomsuddannelse.

Information

Tidshorisont

2018

Økonomi

BRN medfinansierer 175.000 kr. ud af et samlet budget på 200.000 kr. (87%)

Nøglepersoner

Pernille Simonsen
Sekretariatschef, Aalborg Kommune
pfs-skole@aalborg.dk