Projektbeskrivelse

Initiativet dækker Aalborg Kommunes deltagelse i en fælles tværkommunal indsats for at styrke lystfiskerturismen langs Limfjorden.

Det skal bidrage til at skabe en fælles identitet af Limfjorden som attraktiv lystfiskerdestination på tværs af de deltagende kommuner (Vesthimmerland, Jammerbugt, Morsø, Thisted, Skive, Viborg og Struer kommune) og de to regioner.

Da lystfiskerturisme er et uopdyrket nicheområde ved Limfjorden, er potentialet for vækst stort hos de erhverv, der kan tilbyde oplevelser og services til lystfiskere. Her vil initiativet bidrage til innovation og udvikling af produkter og services hos specielt mikro- og småvirksomheder.

Projektets Formål

Det er initiativets overordnede formål at bruge bæredygtig lystfiskerturisme som drivkraft for vækst og udvikling ved at gøre Limfjorden til en attraktiv destination for lystfiskere.

Tiltrækning af flere lystfiskerturister vil bidrage til en positiv udvikling inden for aktiv naturturisme og vil kunne forlænge turistsæsonen, da fiskeriet er bedst i foråret og efteråret.

Information

Tidshorisont

01. januar 2018 - 31. december 2019

Økonomi

BRN medfinansierer 462.715 kr. ud af et samlet budget på 662.715 kr. (69%)

Nøglepersoner

Carsten R. Sørensen
Limfjordsrådets sekretariat
carsten.soerensen@aalborg.dk