Projektbeskrivelse

Strategien "Fælles retning for nordjysk turisme" er blevet til gennem involvering af det nordjyske turismeerhverv, turismeeksperter, interesseorganisationer samt nationale, regionale og lokale turismefremmeaktører. Resultatet er en strategi, som skaber et samarbejdsgrundlag for at styrke vækst og udvikling turismen. Startegien følges op med en handlingsplan, der løbende kan tilpasses aktuelle behov og initiativer.

Aktiviteter:

  • Fremme øget innovation, kvalitet og produktudvikling ved at styrke produkt-, kompetence- og forretningsudvikling i turisterhvervet og brobygningen til videns- og uddannelsesmiljøerne
  • Sikre stærk fælles markedsføring af Nordjylland gennem flere midler, og ved at styrke den nordjyske identitet og øge synligheden som turismeområde både internationalt og nationalt
  • Sikre at gæsterne før, under og efter deres ophold i Nordjylland kommunikativt tages i hånden og guides til gode oplevelser
  • Styrke samarbejdet i nordjysk turisme, så det er tydeligt for alle, hvordan vi kan spille hinanden bedre.
  • Sikre at det bliver mere attraktivt at investere i Nordjyllands turismevirksomheder, områder og oplevelsesfyrtårne.

Selvom strategien er udarbejdet  i en tid, hvor turismefremmestrukturen i Danmark er i opbrud, signalerer den,  at det netop nu afgørende ikke at tabe momentum, og strategiens målsætninger, pejlemærker og indsatsområder givetvis også være centrale fokuspunkter fremover.

Projektets Formål

Målet med processen er at skabe et solidt samarbejdsgrundlag for det nordjyske turismeerhverv og de nordjyske turismefremmeaktører samt at sikre øget vækst og udvikling i turismen. Det er BRN's ambition med strategien, at nordjysk turisme som minimum indfrier sin andel af de mål, der fastsættes i den nationale turismestrategi, og at Nordjylland i 2020 har Danmarks højeste gæstetilfredshed. 

 

Nøglepersoner

Rasmus Engsig
Konsulent
+45 25201556
ren@aalborg.dk

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk