Projektbeskrivelse

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har, i regi af BRN, udarbejdet et fælles afsnit til REVUS og kommunernes planstrategier.

Det fælles afsnit ”Et stærkt samarbejde om Nordjylland” skitserer de udfordringer og vilkår, som danner rammerne for Nordjyllands fremtidige vækst og udvikling samt for de stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer, der skal drive den.

Projektets Formål

Nordjylland har et stort potentiale for at kunne markere sig yderligere i den nationale og internationale konkurrence, men det kræver et målrettet samarbejde på kryds og tværs af regionen. Det er bl.a. baggrunden for etableringen af BRN, og ligeledes grundlaget for at regionen og kommunerne, i regi af BRN, har udarbejdet et fælles afsnit til REVUS og kommunernes planstrategier, som fremhæver de fælles nordjyske udfordringer og potentialer.

Information

Tidshorisont

2015

Økonomi

Løntimer for kommunernes og regionens medarbejdere

Nøglepersoner

Morten Lemvigh
Kontorchef, Region Nordjylland
mol@rn.dk