Projektbeskrivelse

Midlerne vil blive anvendt til at hyre konsulenter til en række ansøgningsopgaver.

Ansøgningerne ventes at blive inden for temaer såsom job-match, kvalificeret arbejdskraft, fremtidens skoletoiletter, udvikling af disruption og håndtering af virkningen af indførelse af selvkørende enheder/droner og selvsejlende færger til gavn for samfundet. Der vil blive samarbejdet med andre kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner afhængig af temaet.

Projektets Formål

Initiativet har til formål at fremme og højne Vesthimmerlands Kommunes EU-ansøgningsstrategi samt kvalificere kommunens EU-ansøgninger.

Det drejer sig bl.a. om ansøgninger til EU-Strukturfondsansøgning og EU Baltic Sea InterReg med forventede ansøgningsbeløb i størrelsesordenen ca. 10-20 mio. kr.. 

Information

Tidshorisont

2018 - 2020

Økonomi

Midlerne udgør 150.000 kr.

Nøglepersoner

Carsten Christensen
Chefkonsulent, Vesthimmerlands Kommune
cac@vesthimmerland.dk