Projektbeskrivelse

Thisted Kommune har hyret Gemba Seafood til at finde finansieringsmuligheder, skrive ansøgninger og finde netværkspartnere m.m. til aktiviteter, som skal øge værditilvæksten i fiskeindustrien.

Det har resulteret i to ansøgninger til henholdsvis Nordisk Råd og GUDP, hvoraf den første i skrivende stund er behandlet og har opnået tilskud til en nordisk workshop om emnet (afholdt i oktober 2017). GUDP-ansøgningen skal sikre et langvarigt netværks- og videnopbygningsforløb med fiskeindustri, videninstitutioner og erhvervsfremme. Denne behandles først i 2018. 

Projektets Formål

Fiskeindustrien er meget stor i Hanstholm, men industrien oplever en nedadgående prisudvikling på fiskeaffald. Dette initiativ har til formål at finde og udvikle alternative muligheder for fiskefraskær, så værditilvæksten i den nordjyske fiskeindustri øges.

Information

Tidshorisont

2017

Økonomi

BRN medfinansierer 50.000 kr. ud af et samlet budget på 115.000 kr. (43%)

Nøglepersoner

Peter Malling Donslund
Sektionsleder, Thisted Kommune
pmd@thisted.dk