Projektbeskrivelse

På tværs af 16 nordjyske ungdomsuddannelser implementeres en række initiativer og tiltag, hvor de studerende aktivt involveres i at udvikle entreprenørskab.

Aktiviteterne i initiativet omfatter bl.a. etablering af vækstmiljøer på ungdomsuddannelserne samt en række aktiviteter i de tre nordjyske IgangZ-huse, som er iværksættermiljøer for studerende.

Projektets Formål

Initiativet skal understøtte, at de nordjyske ungdomsuddannelser bliver et vækstlag for udvikling af entreprenørielle kompetencer hos elever og studerende.

Information

Tidshorisont

August 2015 - December 2016

Økonomi

BRN medfinansierer 300.000 kr. ud af en tillægsansøgning på 1.270.000 kr. (23,6%)

Nøglepersoner

Ole Ervolder
Centerleder, UU-Aalborg
oler-skole@aalborg.dk