Projektbeskrivelse

”Verdensmålene er erhvervsudvikling! Kommuner, byer og virksomheder spiller en hovedrolle i at opfinde og afprøve de redskaber, der skal løse verdens udfordringer. Der er bæredygtige og varige jobs i den bæredygtige dagsorden. Det kræver endnu mere samarbejde på tværs af erhvervsliv, vidensinstitutioner og beslutningstagere!”

Sådan siger Mogens Lykketoft under et oplæg om Verdensmålene. Han var formand for FN's genenalforsamling samme år, som de blev vedtaget.

Med samme tankegang har BRN og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) videreudviklet sit samarbejde. Der fokuseres på at styrke den regionale bæredygtige vækst gennem en særlig satsning på forøget konkurrenceevne (i relation til cirkulær økonomi) for virksomheder i regionen.

Innovation, videndeling, konkrete tætte virksomhedssamarbejder samt offentligt-private samarbejder inden for regionen vil være omdrejningspunktet for initiativet.

Formand for NBE, Jens Højer, udtaler: 

"Det er dejligt at se, flere virksomheder retter deres fokus mod bæredygtighed. I NBE er vi også stolte af, at Business Region North (BRN) har besluttet at igangsætte projektet ”Det Cirkulære Nordjylland”, hvor Nordjylland går foran i et offentlig-privat samarbejde om en bedre ressourceudnyttelse.”

Læs mere om BRN's samarbejde med NBE her.

Projektets Formål

Formålet med initiativet Det Cirkulære Nordjylland er at fremme den cirkulære økonomi i et regionalt perspektiv. Dette er med henblik på, at de økonomiske gevinster ved initiativet forankres hos regionens erhvervsliv i størst muligt omfang.

Ambitionen er i sidste ende, at Nordjylland i praksis skal være dagsordenssættende i forhold til at komme i gang med cirkulær økonomi - og derved høste de økonomiske fordele, der er ved at være i front.

Nøglepersoner

Michael Damm
Chef for bæredygtig udvikling, Aalborg Kommune
michael.damm@aalborg.dk