Projektbeskrivelse

BRN er medarrangør af konferencen ”Alternative rekrutteringsveje, når din virksomhed mangler arbejdskraft” målrettet nordjyske virksomheder.

Denne konference sigter efter at give virksomhederne indblik i, hvordan dét, at tage socialt ansvar, kan bidrage til at indfri virksomhedens vækstpotentiale samt sikre bedre branding og fremtidig rekruttering. 

Flere og flere virksomheder oplever, at efterspørgslen overstiger produktionsmulighederne grundet mangel på arbejdskraft til at løse opgaverne. Samtidig efterspørger forbrugerne i stadigt større omfang produkter og services fra virksomheder, der arbejder med Corporate Social Responsibility.

Ved at tage medarbejdere ind fra kanten af arbejdsmarkedet, kan virksomheder - med en målrettet indsats - opnå værdifuld arbejdskraft og øge væksten. Samtidig får de nye medarbejdere mulighed for at udnytte sine kompetencer og for at opleve at være en del af en arbejdsplads. 

Projektets Formål

Overordnet set skal konferencen bidrage til at sikre, at de nordjyske virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har behov for - og derved styrke de nordjyske virksomheders forudsætninger for vækst.

Information

Tidshorisont

September 2017

Økonomi

BRN finansierer 50.000 kr.

Nøglepersoner

Marianne Nilsson
Marketingansvarlig, CABI
man@cabiweb.dk