Projektbeskrivelse

BusinessBroen Erhverv er en del af den nordjyske paraplyorganisation BusinessBroen Norge-Norddanmark, som samler Nordjyllands stærkeste initiativer inden for arbejdskraft, etablering og eksport målrettet Norge.

I 2019 videreføres initiativet "BusinessBroen Erhverv 2016 - 2018". 2019 bliver et overgangsår, hvor der skal arbejdes på en mere langsigtet model fremadrettet, både i forhold til finansiering, fokusområder, nye markeder samt konsolidering efter den nye erhvervsfremmelov. Ambitionen er at kunne overføre de erfaringer og metoder, der er opbygget gennem initiativperioden 2016-18, til den nye model.

Aktiviteter:

  • Virksomhedsscreening
  • Sparring og virksomhedsudviklingsforløb ved norske konsulenter
  • Gennemførelse af Skagerrak Business Summit i Norge (årlig erhvervskonference)
  • Funktion som one-stop-shop, hvor nordjyske virksomheder, der vil noget med Norge, kan henvende sig
  • Vedligeholdelse og udbygning af norske kontakter + andre markeder
  • Plan for 2020 og frem - afklaring af fremadrettet model og samarbejdsmuligheder

Projektets Formål

Initiativet har til formål at skabe vækst i de nordjyske virksomheder gennem større eksport til Norge og et øget samarbejde med norske aktører. Dette opnås gennem aktiviteter, der fremmer virksomhedernes eksportparathed, markedsviden og netværk i Norge.

Information

Tidshorisont

01. januar 2016 — 31. december 2018

Mål

Innovation, vækst, arbejdspladser og øget synlighed for nordjyske IKT-virksomheder

Økonomi

BRN medfinansierer 1.500.000 kr. ud af et samlet budget på 3.290.000 kr. (45,5%)

Nøglepersoner

Helle Duus Jørgensen
Erhvervskonsulent, Aalborg Kommune
hdj@aalborg.dk