Projektbeskrivelse

BusinessBroen Erhverv er en del af den nordjyske paraplyorganisation BusinessBroen Norge-Norddanmark, som samler Nordjyllands stærkeste initiativer inden for arbejdskraft, etablering og eksport målrettet Norge. 

Initiativet skal bidrage til øget samarbejde mellem Norge og Danmark. Som følge af samhandel og samarbejde mellem danske og norske virksomheder, søges der at skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Nordjylland.

Dette opnås gennem aktiviteter, der fremmer de nordjyske virksomheders eksportparathed, markedsviden og netværk i Norge.

Aktiviteter:

  • Virksomhedsscreening
  • Sparring og virksomhedsudviklingsforløb ved norske konsulenter
  • Netværk og strategiske alliancer
  • Markedsbesøg
  • Temamøder og årlig erhvervskonference
  • Satellitkontor i Norge

Projektets Formål

BusinessBroen Erhverv er et initiativ, der har til formål at skabe vækst i de nordjyske virksomheder gennem større eksport til Norge og et øget samarbejde med norske aktører​. Dette opnås gennem aktiviteter, der fremmer virksomhedernes eksportparathed, markedsviden og netværk i Norge.

Information

Tidshorisont

01. januar 2016 — 31. december 2018

Mål

Innovation, vækst, arbejdspladser og øget synlighed for nordjyske IKT-virksomheder

Økonomi

BRN medfinansierer 1.500.000 kr. ud af et samlet budget på 3.290.000 kr. (45,5%)

Nøglepersoner

Helle Duus Jørgensen
Erhvervskonsulent, Aalborg Kommune
hdj@aalborg.dk