Projektbeskrivelse

BrainsBusiness – ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner og offentlige aktører i et triple-helix-samarbejde med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som omdrejningspunkt.

Klyngen rækker ud både nationalt og internationalt for at skabe vækst i og synlighed af det nordjyske IKT-miljø, som er Danmarks tredjestørste med ca. 10.000 jobs og en samlet omsætning i erhvervet på 17 mia. kr. Ud over det stærke erhvervsliv er klyngen også hjemsted for Danmarks største IKT-universitet, AAU, og således er BrainsBusiness, udover at være samlingspunktet for IKT-erhvervet selv, også digital hub for de IKT-kompetencer, som skal bidrage til digitalisering i andre brancher.

BrainsBusiness overordnede fokus er at fremme IKT som en enabling technology, og der arbejdes herunder med tre hovedindsatsområder: digital transformation, Design Thinking og design af forretningsmodel. Det overordnede mål er, at den nordjyske IKT-klynge anerkendes som en af de mest attraktive og konkurrencedygtige IKT-klynger i Europa. 

Projektets Formål

Målet er at skabe innovation, vækst og arbejdspladser, herunder at bidrage til, at de nordjyske IKT-virksomheder og –kompetencer bliver synliggjort og anerkendt nationalt og internationalt. 

Information

Tidshorisont

1. januar 2019 – 31. december 2021

Økonomi

BRN medfinansierer 1.179.645 kr. ud af et samlet budget på 21.000.000 kr. (5,6%)

Nøglepersoner

Helena Peyron
Co-Cluster Manager, BrainsBusiness
hel@aalborg.dk