Projektbeskrivelse

BrainsBusiness – ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner og offentlige aktører i et triple-helixsamarbejde med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som omdrejningspunkt.

Alle kernepartnerne er repræsenteret i klyngens styregruppe, hvilket giver initiativet en solid forankring og involvering fra partnerne. Den solide forankring og det gode samarbejde mellem parterne har desuden resulteret i, at BrainsBusiness i 2013 og 2016 opnåede EU’s guldcertificering for klynger. Det kan bruges til at sikre virksomhederne lettere adgang til fundraising og internationale samarbejdspartnere.

Projektets Formål

Målet er at skabe innovation, vækst og arbejdspladser, herunder at bidrage til, at de nordjyske IKT-virksomheder og –kompetencer bliver synliggjort og anerkendt nationalt og internationalt. 

Information

Tidshorisont

01. januar 2016 – 31. december 2018

Mål

Innovation, vækst, arbejdspladser og øget synlighed for nordjyske IKT-virksomheder

Økonomi

BRN medfinansierer 1.500.000 kr. ud af et samlet budget på 12.000.000 kr. (12,5 %)

Nøglepersoner

Helena Peyron
Co-Cluster Manager, BrainsBusiness
hel@aalborg.dk