Projektbeskrivelse

Konferencen er tilrettelagt i to dele og vil starte med en fælles indføring i begreberne og nyeste viden på området samt konkrete eksempler på nordjyske virksomheder, som arbejder med Big Data. For at skabe mest værdi for arrangementets målgruppe er anden del af konferencen delt ind i tre temaspor:

  1. Vækst og Indtjening
  2. Mobilitet
  3. Service og forsyning

Således er det muligt for deltagerne at følge det spor, der skaber mest værdi for dem og deres professionelle virke, og hvor det er muligt at networke med øvrige deltagere med samme interesser.

De tre tema-spor byder på cases fra virksomheder og offentlige institutioner, der arbejder med Big Data, samt keynotes fra forskere på området.

Konferencen blev afholdt den 13. september 2016.

Projektets Formål

Formålet med konferencen er, at deltagerne kommer up-to-date på den nyeste udvikling på området Big Data. Derudover skal de have inspiration til, hvordan både private virksomheder og det offentlige kan udnytte de enorme vækstpotentialer, der ligger i Big Data – med fokus på Nordjylland. Endvidere skal konferencen skabe rammer for networking og vidensdeling mellem deltagerne med udgangspunkt i Big Data.

Information

Tidshorisont

Juni 2016

Mål

Give inspiration til hvor virksomheder og det offentlige kan udnytte de enorme vækstpotentialer der ligger i Big Data – med fokus på Nordjylland.

Nøglepersoner

Morten Lemvigh
Kontorchef, Region Nordjylland
mol@rn.dk

Klaus Munkhøj
Kommunikationskonsulent Region Nordjylland
+45 97 64 84 20
k.munkhoej@rn.dk