Projektbeskrivelse

Initiativet "Bedre Bredbånd i Nordjylland 1.0" har i løbet af 2015 og 2016 været med til at sikre bedre forudsætninger for udbredelse af bredbånd i Region Nordjylland.

Videreførelsen "Bedre Bredbånd i Nordjylland 2.0” vil nu afsøge muligheder for et fælles udbud for digital infrastruktur, koordinere og kortlægge udfordringerne hermed og det forventede finansieringsbehov, etablere en organiseret inddragelse af brugere og virke som sekretariat for fælles initiativer, som f.eks. mødeforum med mobilleverandører.

Projektets Formål

Initiativet skal fortsat bidrage til en god digital infrastruktur ved at sikre gode forudsætninger for udbredelse af bredbånd i Region Nordjylland.

Adgang til bredbånd er en anerkendt vækstfaktor, og både erhvervsliv og borgere stiller store krav til en velfungerende digital infrastruktur.

Der forestår desuden en national målsætning for 2020, hvor alle skal have adgang til 100Mbit download og 30Mbit upload.

Nøglepersoner

Thomas Kampmann
Specialkonsulent, Region Nordjylland
thomas.kampmann@rn.dk