Projektbeskrivelse

Business Region North Denmark sætter gang i et nyt, stort projekt, som skal sikre bedre bredbåndsdækning i Nordjylland.

Initiativet vil gøre det mere enkelt og gennemskueligt for tele- og internetudbydere at ansøge og få maste– og gravetilladelser. Desuden skal der skabes grundlag for, at kommunerne og Region Nordjylland kan etablere en passiv infrastruktur, hvor markedskræfterne ikke selv sikrer en udbredelse af trådet bredbånd. Endvidere skal initiativet sikre, at kommuner og region i højere grad kan indgå i dialog med leverandørerne om, hvordan udfordringerne med dækning håndteres på bedste vis.

Projektets Formål

En stærk digital infrastruktur understøtter både erhvervsudviklingen og bosætningen, men inden for udbygning af hurtigt bredbånd er Region Nordjylland placeret i bunden sammenlignet de øvrige regioner. Samtidigt er telebranchens investeringer halveret siden 2008, og det peger bl.a. på, at barriererne for udbredelse af bredbånd fra de offentlige aktører er en del af årsagen til de manglende investeringer.

Initiativet har således til formål at styrke udbredelsen af bredbånd i Nordjylland med henblik på at understøtte både erhvervsudvikling og bosætning i regionen.

Nøglepersoner

Thomas Kampmann
Specialkonsulent, Region Nordjylland
thomas.kampmann@rn.dk