Projektbeskrivelse

BRN arbejder gennem en række initiativer på at sikre at sikre bedre digital infrastruktur for virksomheder og borgere i Nordjylland, da "Bedre Bredbånd i Nordjylland" er en mærkesag for BRN. Siden 2015 har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland sammen arbejdet for at hæve bundniveauet ved at mindske udbydernes barrierer for at udbrede mobil- og bredbåndsdækningen, og ved at undersøge, hvordan det offentlige kan bidrage der, hvor markedskræfterne ikke slår til.

Parallelt har BRN, på opfordring fra repræsentanter for det nordjyske erhvervsliv, søsat ambitionen om at blive test-site for implementering af 5G i Danmark.

Aktiviteter:

  • Udarbejde projektbeskrivelse for et nordjysk test-projekt
  • Arbejde for at der afsættes midler til test-forsøg med implementering af 5G i Danmark i den nye teleaftale
  • Positionere Nordjylland som et attraktivt test-site for implementering af 5G i Danmark.
  • Etablere dialog med mulige samarbejdspartnere og interessenter

Projektets Formål

Initiativet skal være med til at hæve topniveauet for den digitale infrastruktur i Nordjylland og fungere som infrastruktur for dele af den digitale omstilling, som mange nordjyske virksomheder står over for i de kommende år.

Nøglepersoner

Thomas Kampmann
Projektleder, Region Nordjylland
thomas.kampmann@rn.dk