Projektbeskrivelse

De 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og det nordjyske erhvervsliv har gensidigt forpligtet sig til at oprette 1.000 nye studiejobs henover de næste tre år. 500 studiejobs skal oprettes af kommunerne, og 500 skal oprettes af private, nordjyske virksomheder. Som en del af initiativet etableres også en online, fælles nordjysk studiejobportal -www.studiejobnordjylland.dk.

Læs nærmere om jobportalen her.

Projektets Formål

Formålet er at skabe bedre jobmuligheder for højtuddannede i regionen samt sikre bedre muligheder for at nordjyske virksomheder får tilbudt tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. 

Undersøgelser viser, at relationer mellem studerende og erhvervslivet er afgørende for dimittenders jobmuligheder. Studentermedhjælperens øgede kendskab til et bredere udsnit af virksomheder og kommunale afdelinger samt evnen til at tilføre værdi fra starten i en senere fastansættelse er nogle af de positive resultater ved relationerne. Samtidig har virksomheder og kommuner mulighed for at få tilknyttet en fleksibel og billig, akademisk arbejdskraft, og søge bevidstheden om de muligheder, akademisk arbejdskraft kan skabe.

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk