Indledning

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at styrke samarbejdet om at sikre kvalificeret arbejdskraft til de private og offentlige virksomheder i Nordjylland for at understøtte vækst og høj beskæftigelse i hele regionen. Målsætningen er at sikre et match mellem virksomhedernes behov og den arbejdskraft, der er til rådighed.

Uddannelsesniveauet er stigende i Nordjylland, men der er fortsat behov for at sætte yderligere tiltag i gang. Næsten en tredjedel af den nordjyske arbejdsstyrke er ufaglært og efterspørgslen på faglært arbejdskraft er stigende.

Samtidig har mange nyuddannede svært ved at finde arbejde i regionen og rejser herfra, mens virksomhederne oplever problemer med at rekruttere arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Derudover har de nordjyske SMV’er den laveste andel af højtuddannede i Danmark.

Globalisering og internationalisering åbner mange muligheder for de nordjyske virksomheder, men stiller også store krav til den strategiske udvikling og de rette medarbejderkompetencer i forhold til innovation, nye forretningsmodeller, omstillingsparathed mm.

Tovholdergruppen for indsatsområdet har udarbejdet et handlingskatalog, som danner rammen om arbejdet med kvalificeret arbejdskraft. Læs handlingskataloget her.

Nøglepersoner

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk