Indledning

Klimaforandringerne udgør en af de største globale kriser, vi står overfor. Den skaber en række udfordringer både regionalt og globalt med store temperaturstigninger og klimaforandringer, der påvirker befolkningen i hele verden.

Den sandhed gør vores fælles ansvar soleklart. Både internationalt og nationalt er der de seneste år vedtaget de mest ambitiøse klimamålsætninger nogensinde. 

Behov for en fælles indsats
Hvis klimaudfordringerne skal håndteres og den grønne omstilling realiseres, kræver det koordineret handling - også i Nordjylland.

Der er behov for tværgående løsninger inden for så forskelligartede områder som klimatilpasning, energi, affaldshåndtering og biodiversitet. Den nødvendige grønne omstilling af samfundet skaber dog også nye muligheder. 

Fra Nordjylland udspringer banebrydende forskning, innovative teknologier og grønne eksporteventyr til gavn for hele verden. Det grønne område et markant nordjysk styrkepunkt, og er således en del af den nordjyske erhvervsfremmestrategi.

Gennem udvikling og test af nye teknologier og processer, eksempelvis inden for energi- og miljøteknologi, kan der opstå nye eksportmuligheder for nordjyske virksomheder, og samtidig kan virksomheders konkurrenceevne øges, eksempelvis gennem øget genanvendelse og energieffektiviseringer. Alt sammen til gavn for udvikling, vækst og jobskabelse i Nordjylland. 

Sådan arbejder BRN med Klima og grøn omstilling
I BRN igangsætter, understøtter og medfinansierer vi nogle af de centrale tiltag, som skal bidrage til at Nordjylland håndterer klimaudfordringerne og realiserer mulighederne i den grønne omstilling. I BRN bruger vi blandt andet rollen som bevillingsgiver til at sikre koordinering og sammenhæng mellem tiltagene.

Samtidig arbejder vi i BRN for at sikre størst mulig sammenhæng i den fælles nordjyske klimaindsats i tæt samarbejde med KKR, Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner, samt operatører og øvrige aktører på området. 

Nøglepersoner

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk