Indledning

Alle virksomheder må forholde sig til den globale virkelighed, enten direkte eller via kunder og leverandører. Det gælder både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Fortsat internationalisering af regionen er derfor en vigtig faktor for fremtidig konkurrenceevne.

Flere internationale samarbejdspartnere er et skridt mod øget internationalisering. Et andet naturligt skridt er deltagelse i EU-projekter.

EU har afsat mange midler til forskning, udvikling og implementering af ny viden via transnationale projekter - midler som Nordjylland tidligere ikke har fået så stor andel af.

Nu reduceres de regionale EU-fonde imidlertid betydeligt, og der er anledning til at opprioritere den regionale indsats for at få adgang til de konkurrenceudsatte midler. 

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker derfor markant at styrke indsatsen for øget hjemtag af EU-midler og anden ekstern finansiering til de nordjyske virksomheder og offentlige parter.

Samtidig kan der på regionalt niveau gøres flere fælles indsatser målrettet markeder med særligt potentiale.

 

Nøglepersoner

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk