Indledning

Tilgængeligheden af velfungerende infrastruktur i hele Nordjylland er afgørende idet vækst, beskæftigelse, bosætning, innovation samt regional udvikling alt sammen påvirkes af infrastruktur.

Det gælder for fysisk såvel som digital- og forsyningsinfrastruktur og afhænger ofte af sammenhængende planlægning på tværs af hele regionen, så kommunegrænser ikke bliver en barriere for virksomheder, borgere og såvel som etableringen af nye energianlæg.

I BRN arbejder vi særligt for at fremme styrket koordinering og sammenhængende handling på tværs af en lang række regionale aktører ud fra et fælles mål om at infrastrukturen skal være en driver for vækst og udvikling.

Det gør vi blandt andet også med afsæt i den fælles nordjyske Mobilitetsmasterplan og de hovedprioriteter, vi i fællesskab har udpeget.

Nøglepersoner

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk