Indledning

Nordjysk erhvervsliv har store potentialer for at skabe bæredygtig vækst og udvikling i hele Regionen. 

Det gælder blandt andet inden for de fire nordjyske styrkepositioner; det grønne, det blå, det smarte og det attraktive.

I BRN arbejder vi derfor for at realisere disse potentialer ved at sikre gode rammevilkår for erhvervsudvikling og innovation i Nordjylland.

Målet er at bidrage til forbedring af produktivitetsudviklingen i nordjyske virksomheder og understøtte etableringen og fastholdelsen af arbejdspladser.

Handlingerne på dette indsatsområde har en tæt kobling til det foregående indsatsområde: Klima og grøn omstilling, idet de nordjyske kompetencer og styrkepositioner inden for Det Grønne, Det Blå samt Det Smarte udgør en stor del af fundamentet for den nordjyske position og dermed initiativerne vedrørende Klima og Grøn Omstilling.

Nøglepersoner

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Thomas Stevn Kruse
Kommunikationsansvarlig
+45 25201555
thkr@aalborg.dk