Projektbeskrivelse

Gennem BRN har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland udviklet og igangsat en fælles indsats, som skal bidrage til at øge antallet af højtuddannede i nordjyske SMV’er og derved sikre bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft for private virksomheder i Nordjylland. Initiativet er desuden en strategisk og langsigtet investering i at fastholde dygtige og veluddannede kandidater i regionen, og målet er, at erhvervslivet opnår endnu større vækst ved at tilknytte medarbejdere med videregående uddannelser.

Der er gennem den første periode af Vækst via Viden opnået gode resultater, så denne videreførelse skal derfor fortsætte en allerede effektfuld indsats samt videreudvikle det store momentum og gode samarbejde.

Læs Erhvervshus Nordjyllands pressemeddelelse om videreførelsen: "Nordjyske højtuddannede i job med millioner i ryggen".

Projektets Formål

Formålet med initiativet Vækst via Viden er at understøtte nordjyske SMV’er i at øge produktivitets-, innovations- og konkurrenceevne via tilførsel af viden og kompetencer gennem ansættelse af højtuddannede medarbejdere.

Information

Tidshorisont

1. juni 2019 til 31. december 2020

Økonomi

BRN medfinansierer 525.000 kr. ud af et samlet budget på 7.145.110 kr. (7%)

Nøglepersoner

Lasse Thomsen
Chefkonsulent, Erhvervshus Nordjylland
lt@ehnj.dk

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk