Projektbeskrivelse

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) bistår de nordjyske virksomheder med at opnå konkurrencemæssige fordele ved at komme på forkant i en grøn omstilling. Dette sker via konkrete samarbejdsprojekter, videndeling og konkrete udviklings- og effektiviseringsprojekter på virksomhederne samt via udarbejdelse af virksomhedsspecifikke forretningsplaner.

BRN understøtter særligt den geografiske udvidelse af NBE til at dække hele Nordjylland.

Projektets Formål

Formålet er at sikre, at Nordjylland udnytter de vækstgevinster, som knytter sig til fokus på grøn omstilling, herunder cirkulær økonomi, klima og ressourcebesparelser, samt at kommunerne i et privat/offentligt samarbejde engagerer sig i at skabe et grundlag for, at virksomhederne kan opnå en førerposition inden for grøn omstilling.

Information

Tidshorisont

2016 - 2018

Økonomi

BRN medfinansierer 4.950.000 kr. ud af et samlet budget på 24.900.000 kr. (19,9%)

Nøglepersoner

Pernille Møller
Teamleder, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
pernille.moeller@aalborg.dk